Export (193) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Heredia  [Clear All Filters]
2006
Corchero, C., Heredia, F. J., "Optimal Short-Term Strategies for a Generation Company in the MIBEL", APMOD 2006: Applied Mathematical Programming and Modellization, Madrid, 19-21/06/06. Abstract Tagged XML BibTex
2007
Heredia, F.-Javier, "Com utilitzar ATENEA 4.3 (Moodle) en assignatures de l'EEES", Programa de Formació del Professorat, Barcelona, Spain, Institut de Ciències de l'Educació (ICE), 22/03/2007. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Comissió UPC-UB per al Grau Interuniversitari d'Estadística", Facultat de Matemàtiques i Estadística, Universitat Politècnica de Catalunya, 12/2007-12/2008. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Comissió de Grau d'Estadística de l'FME", Facultat de Matemàtiques i Estadística, Universitat Politècnica de Catalunya, 12/07-12/08. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Junta de Facultat de l'FME", Facultat de Matemàtiques i Estadística, Universitat Politècnica de Catalunya, 11/2007-12/2011. Tagged XML BibTex
Heredia, F. J., Spring School 2007. Stochastic Programming: theory and applications, , Bergamo, Italy, Department of Mathematics, Computing and Applications. Università degli studi di Bergamo, 10-20/04/2007. Abstract Tagged XML BibTex
Corchero, C., Heredia, F. J., "A mixed-integer stochastic programming model for the day-ahead and futures energy markets coordination", EURO XXII: 2nd European Conference on Operational Reserach, Prague, Czech Republic, The Association of European Operational Research Societies, 08/07/2007. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "OrgMEIO, òrgan responsable del Màster oficial en Estadística i Investigació Operativa de la UPC (MEIO)", Departament d'Estadística i Investigació Operativa, Universitat Politècnica de Catalunya, 06/2007-. Tagged XML BibTex
2008
F.-Javier Heredia, Marcos-J. Rider, Cristina Corchero, "Stochastic programming model for the day-ahead bid and bilateral contracts settlement problem", International Workshop on Operational Research 2008, Dept. of Statistics and Operational Research, Univ. Rey Juan Carlos, Madrid, Spain, Dept. of Statistics and Operational Research, Univ. Rey Juan Carlos., pp. 79, 5-7/06/2008. Abstract Tagged XML BibTex
Vespucci, M.T., Corchero, C., Innorta, M., Heredia, F.-Javier, "A decision support procedure for the short-term scheduling problem of a Generation Company operating on Day-Ahead and Physical Derivatives Electricity Markets", 43rd Euro Working Group on Financial Modelling Meeting, Cass Business School, City University, London, Euro Working Group on Financial Modelling, 4-5/09/2008. Abstract Tagged XML BibTex
Cristina Corchero, F-Javier Heredia, M-Teresa Vespucci, Mario Innorta, "A decision support procedure for a Price-Taker producer operating on Day-Ahead and Physical Derivatives Electricity Markets", V International Summer School in Risk Measurement and Control, Roma, Luiss Guido Carli University, 30/06-04/07/2008. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Marcos-J. Rider, Cristina Corchero, "Optimal thermal and virtual power plants operation in the day-ahead electricity market.", APMOD 2008 International Conference on Applied Mathematical Programming and Modelling, Comenius University, Bratislava, Slovak Republic, pp. 21, 27-30/05/2008. Abstract Tagged XML BibTex
Heredia, F.-Javier, "Conferencia Interuniversitaria sobre el Grado de Estadística", Conferencia Interuniversitaria sobre el Grado de Estadística, Facultad de Matemáticas, Universidad de Sevilla. Sevilla, 25/01/2008. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Valoració de la càrrega de treball de l'estudiant.", Jornada de presentació de la publicació institucional ''Plans pilot d'adaptació de titulacions a l'EEES'', Barcelona, 20/05/2008. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Second Order Conic Programming", Summer School of the Master on Statistics and Operations Research, Barcelona, Spain, Dept. of Statistics and Operations Research, Technical University of Catalonia, 14-15/04/2008. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Comissió Permanent del OrgMEIO", Dept. d'Estadística i Inv. Operativa, Facultat de Matemàtiques i Estadística. UPC, 12/2008-12/2009. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Comissió de la Titulació d'Estadística de l'FME", Facultat de Matemàtiques i Estadística, Universitat Politècnica de Catalunya, 12/2008-03/2009. Abstract Tagged XML BibTex
Vespucci, M.T., Corchero, C., Innorta, M., Heredia, F.-Javier, A decision support for a Price-Taker producer operating on Day-Ahead and Physical Derivatives Electricity Markets, , Bergamo, Italy, Working paper n12/MS-2008, Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Metodi Matematici, Università degli Studi di Bergamo, pp. 10, 12/2008. Tagged XML BibTex
Marcos-J. Rider, Glòria Casanellas, F.-Javier Heredia, Generació de figures eps a partir dels resultats d'AMPL, , Barcelona, Research Report DR 2008/15, Dept. of Statistics and Operations Research, Universitat Politècnica de Catalunya, pp. 8, 11/2008. Tagged XML BibTex
Glòria Casanellas, Cristina Corchero: F.-Javier Heredia, Generació de la corba d'oferta a partir de les dades públiques del MIBEL, , Barcelona, Research Report 2008/16, Dept. of Statistics and Operations Research, Universitat Politècnica de Catalunya, pp. 27, 11/2008. Tagged XML BibTex
Heredia, F.-Javier, Rider, Marcos.-J., Corchero, C., "Optimal Bidding Strategies for Thermal and Generic Programming Units in the Day-ahead Electricity Market", Published on august 2010 at IEEE Transactions on Power Systems: Research report DR 2008/13, Dept. of Statistics and Operations Research. E-Prints UPC, http://hdl.handle.net/2117/2468. Universitat Politècnica de Catalunya, pp. 12, 11/2008. Abstract Tagged XML BibTex
Heredia, F.-Javier, Rider, Marcos.-J., Corchero, C., "A stochastic programming model for the optimal electricity market bid problem with bilateral contracts for thermal and combined cycle units", Accepted for publication in Annals of Operations Research (2011), Barcelona, Group on Numerical Optimization and Modelling, E-Prints UPC, http://hdl.handle.net/2117/2282. UPC., pp. 18, 10/2008. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Qüestionaris en Moodle. Més que simples qüestions, tota una eina de correcció atomàtica de problemes al teu servei ", Qüestionaris en Moodle. Més que simples qüestions, tota una eina de correcció atomàtica de problemes al teu servei , Barcelona, Espanya, Institut de Ciències de l'Educació (ICE), 08/07/2008. Abstract Tagged XML BibTex
Cristina Corchero, F.-Javier Heredia, "Stochastic optimal day-ahead bid with physical future contracts", International Workshop on Operational Research 2008, Dept. of Statistics and Operational Research, Univ. Rey Juan Carlos, Madrid, Spain., Dept. of Statistics and Operational Research, Univ. Rey Juan Carlos., pp. 77, 05-07/06/2008. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Short- and Medium-Term Multimarket Optimal Electricity Generation Planning with Risk and Environmental Constraints (DPI2008-02153), , 01/2009-12/2011. Tagged XML BibTex