Export (193) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Heredia  [Clear All Filters]
P
F.-Javier Heredia, Planificación de la generación eléctrica a corto y largo plazo en un mercado liberalizado con contratos bilaterales (DPI2005-09117-C02-01)., , 01/2006-12/2008. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Pla Pilot d'Adaptació de la Diplomatura d'Estadística de l'FME a l'Espai Europeu d'Educació Superior, , 09/2005-09/2008. Abstract Tagged XML BibTex
Heredia, F. J., "PLANNC: a projected Lagrangian based implementation for constrained nonlinear network flow problems", 20h IFIP TC7 Conference on System Modelling and Optimization, Trier, Germany., 23-27/07/2001. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Planificación óptima de gran dimensión de la produción hidrotérmica de energia eléctrica (TAP99-1075-C02-01)., , 01/2000-12/2002. Tagged XML BibTex
Heredia, F. J., Nabona, N., "Planificación Hidrotérmica a Corto Plazo. Optimización de un modelo acoplado de flujos no lineales en red", XVIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa, València, Spain, 11-14/03/1997. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Planificación Óptima de Gran Dimensión de la Producción Hidrotérmica de Energía Eléctrica a Corto Plazo (TAP96-1044)., , 07/1996-06/1999. Tagged XML BibTex
Q
F.-Javier Heredia, "Qüestionaris en Moodle. Més que simples qüestions, tota una eina de correcció atomàtica de problemes al teu servei ", Qüestionaris en Moodle. Més que simples qüestions, tota una eina de correcció atomàtica de problemes al teu servei , Barcelona, Espanya, Institut de Ciències de l'Educació (ICE), 08/07/2008. Abstract Tagged XML BibTex
R
F.-Javier Heredia, "Repressentant del PDI a la junta de departament", Dept. Estadística i Investigació Operativa, UPC, 06/2012-. Tagged XML BibTex
Heredia, F.-Javier, Recognized research periods (Sexenios de investigación), , 2010  . Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Representant de l'FME a la Comissió del Llibre Blanc d'Estadística", Facultat de Matemàtiques i Estadística, Universitat Politècnica de Catalunya, 2004. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Jordi Castro, "Reforma de la Investigació Operativa Determinista a la Diplomatura d'Estadística", Jornada d’intercanvi d’experiències docents, Barcelona, 26/06/2001. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Recent Advances in Optimisation of Generation Operation", Electric Energy Systems University Enterprise Training Partnership, Clamart, France, Electricité de France (EDF), 25-26/03/1999. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Revisión y puesta a punto de programas de tiempo real de Determinación de Topología, Estimación de Estado y Reparto de Cargas Interactivo (UPC C2325)., , 07/1995-12/1996. Tagged XML BibTex
S
F.-Javier Heredia, Julián Cifuentes-Rubiano, Cristina Corchero, "Stochastic optimal generation bid to electricity markets with emissions risk constraints.", Journal of Environmental Management, vol. 207, issue 1: Elsevier, pp. 12, February 2018. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Julián Cifuentes-Rubiano, Cristina Corchero, "Stochastic optimal generation bid to electricity markets with emissions risk constraints", Preprint of : "Journal of environmental management", 1 Febrer 2018, vol. 207, p. 1-12, 01/2018. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Strategical models in supply chain design through mathematical optimization., , 11/2016-11/2019. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Julián Cifuentes, Cristina Corchero, "Stochastic Optimal Bid to Electricity Markets with Emission Risk Constraints", IFORS2014: 20th Conference of the International Federation of Operational Research Societies, Barcelona, 13-18/07/2014. Abstract Tagged XML BibTex
F. -Javier Heredia, Cristina Corchero, Eugenio Mijangos, "Solving Electric Market Quadratic Problems by Branch and Fix Coordination Methods", 25th IFIP TC 7 Conference, CSMO 2011, vol. 391, Berlin, Springer Berlin Heidelberg, pp. 511-520, 12/09/2011. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Secretari del tribunal de treballs fi de màster del MEIO // Secretarty of the MEIO's MSc Thesis tribunal ", Facultat de Matemàtiques i Estadística, Universitat Politècnica de Catalunya, 01/2013-12/2013. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Julian Cifuentes, Cristina Corchero, "Stochastic optimal generation bid to electricity markets with emission risk constraints.", submitted: Research report DR 2013/04, Dept. of Statistics and Operations Research. E-Prints UPC, http://hdl.handle.net/2117/20640. Universitat Politècnica de Catalunya, pp. 21, 09/2013. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Cristina Corchero, Eugenio Mijangos, "Solving electricity market quadratic problems by Branch and Fix Coordination methods", 25th IFIP TC7 Conference on System Modeling and Optimization, Berlin, 12-16/09/2011. Abstract Tagged XML BibTex
Eugenio Mijangos, F-Javier Heredia, Cristina Corchero, "Solving electric market problems by perspective cuts ", International Conference on Operations Research, Zurich, Switzerland, 01-03/09/2010. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Cristina Corchero, "Stochastic programming models for optimal bid strategies in the Iberian Electricity Market", The 20th International Symposium of Mathematical Programming (ISMP), Chicago, 23-28/08/2009. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Second Order Conic Programming", Summer School of the Master on Statistics and Operations Research, Barcelona, Spain, Dept. of Statistics and Operations Research, Technical University of Catalonia, 14-15/04/2008. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Marcos-J. Rider, Cristina Corchero, "Stochastic programming model for the day-ahead bid and bilateral contracts settlement problem", International Workshop on Operational Research 2008, Dept. of Statistics and Operational Research, Univ. Rey Juan Carlos, Madrid, Spain, Dept. of Statistics and Operational Research, Univ. Rey Juan Carlos., pp. 79, 5-7/06/2008. Abstract Tagged XML BibTex