Projectes finançats

Export (1) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: keyword is teaching and type is Funded research projects  [Clear All Filters]
P
F.-Javier Heredia, Pla Pilot d'Adaptació de la Diplomatura d'Estadística de l'FME a l'Espai Europeu d'Educació Superior, , 09/2005-09/2008. Abstract Tagged XML BibTex