UPCEIO  Català|Español|English

Laboratori de Càlcul


Algunes informacions sobre el WEB del Departament i el WEB en general:

  • Un fitxer amb el logo del departament
  • El curs sobre l'us de Navegadors (browsers), realitzat pel LC-LSI
  • El curs per aprendre el lleguatge (HTML), realitzat pel LC-LSI
  • Guia d'estil per a la creació de pàgines HTML

-- Copyright Departament EIO --