UPCEIO  Català|Español|English
Bloc T

Treball pràctic

L'assignatura inclou la realització d'un treball pràctic en grup de tres persones.

El treball comptabilitza no només per la competència transversal "Raonament" sinó també per la nota de l'assignatura (14%).

L'objectiu de la pràctica és l'execució completa d'un estudi de característiques experimentals, des de la seva concepció (hipòtesi de partida), planificació (disseny protocolitzat), obtenció de dades, anàlisi estadístic, documentació i presentació de resultats.

Els professors guiaran als estudiants durant tot el procés, i fixaran les dates per els lliuraments. L'estudiant serà responsable de formar equip amb altres dos estudiants del mateix grup, comunicar-ho al professor, proposar una idea a desenvolupar (el professor determinarà si és adequada o no, i reconduirà la proposta a una més factible en cas de necessitat); presentar el protocol a la data indicada; obtindre les dades, analitzar-les amb R, redactar un informe estructurat i preparar una presentació oral d'uns pocs minuts (5-7 típicament).

Els estudiants han d'instalar-se R al seu ordinador. Els professors donaran a les classes nocions de l'eina i el seu llenguatge puntualment, però els estudiants són responsables d'aprendre el seu ús a fons, amb l'ajuda dels materials disponibles a aquesta web o de qualsevol altra font.

Back

-- Copyright Departament EIO --