Desenvolupament de rutines d'optimització no lineal

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication1997
AuthorsCesar Gil Espinasa
DirectorF.-Javier Heredia
Tipus de tesiTesi Grau // BSc Thesis
TitulacióDiplomatura d'Estadística
CentreDep. d'Estadística i Investigació Operativa, Facultat de Matemàtiques i Estadística
Data defensa01/10/1997
Nota // mark10 (over 10) MH
Key Wordsteaching; UPC; FME; DE; BSc Thesis
ExportTagged XML BibTex