Aplicació del mètode "Radar Mulplier" al problema GUC amb factibilitat total

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication2003
AuthorsJordi Laseras
DirectorF.-Javier Heredia
Tipus de tesiTesi Final de Màster // MSc Thesis
TitulacióLlicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques
CentreFacultat de Matemàtiques i Estadística, UPC
Data defensa01/05/2003
Nota // mark10 (over 10) MH
Key Wordsteaching; UPC; FME; LCTE; MSc Thesis
ExportTagged XML BibTex