UPCEIO  Català|Español|English
PB

Notes de parcials

Cada quadrimestre es fan dues proves d'examen fora d'horari de classe (al dia previst per la Facultat). Es tracten de proves de durada mitjana (dues hores), sense apunts, a la que es respon a preguntes relacionades amb els blocs corresponents. El primer parcial inclourà els blocs A i B, i el segon bloc el C i el D.

Un parcial proporciona una nota per a cada bloc temàtic. Mitjançant l'avaluació contínua, l'alumne disposa per a cada bloc i d'un factor de seguiment SBi que incrementa entre un 0% i un 15% la nota del parcial corresponent:

  • Els elements que composen SBi, a parts iguals, són: les dues Puntuacions de Seguiment PSi i el Treball Autònom TAi,
  • Cada element suposa un percentatge pi de entre 0 i 5%. Llavors, SBi = 1 + Σ pi.
  • Per restriccions de calendari, excepcionalment algun bloc podria perdre un element del SBi.
Es calcula la Nota de Bloc (NBi) com el mínim entre 10 i el producte de PBi   i   SBi.

Finalment, la nota d'avaluació contínua és la mitjana:

(3NBA+3NBB+3NBC+3NBD+2NBT)/14

La nota del Bloc T prové de la competència transversal, i té una composició diferent.

Examens anteriors

Back

-- Copyright Departament EIO --