UPCEIO  Català|Español|English
PB

Notes de parcials

Cada quadrimestre es fan dues proves d'examen fora d'horari de classe (al dia previst per la Facultat). Es tracten de proves de llarga durada, dues o dues hores i mitja, sense apunts, a la que es respon a preguntes relacionades amb els blocs corresponents. Sempre que es pugui, el primer parcial inclourà els blocs B1 a B3, i el segon bloc del B4 al B6.

Un parcial proporciona una nota per a cada bloc temàtic. Mitjançant l'avaluació contínua, l'alumne disposa per a cada bloc i d'un factor de seguiment SBi que incrementa entre un 0% i un 15% la nota del parcial corresponent:

  • Els elements que composen SBi, a parts iguals, són: les dues Puntuacions de Seguiment PSi i el Treball Autònom TAi,
  • Cada element suposa un percentatge pi de entre 0 i 5%. Llavors, SBi = 1 + Σ pi.
  • Per restriccions de calendari, excepcionalment algun bloc podria perdre un element del SBi.
Es calcula la Nota de Bloc (NBi) com el mínim entre 10 i el producte de PBi   i   SBi.

Finalment, la nota d'avaluació contínua és la mitjana ponderada:

(10·NB1+11·NB2+12·NB3+13·NB4+14·NB5+15·NB6+10·NB7)/85

La Nota de Bloc 7 prové de la competència transversal, i té una composició diferent.

Examens anteriors

Enrere

-- Copyright Departament EIO --