UPCEIO  Català|Español|English

e-status

e-status és una plataforma web per a la realització d'exercicis de forma automàtica: és a dir, proposa un exercici en el qual les dades principals varien aleatòriament, i corregeix la resposta de l'alumne. En aquesta assignatura, és una eina perquè l'alumne posi en pràctica els seus coneixements, i també és un recurs per a l'avaluació.

L'adreça d'accés és http://estatus.upc.edu/. L'accés s'aconsegueix amb el login habitual (nom.cognom + password de la intranet de campus). Teniu algunes indicacions als videos explicatius.

Recomanem utilitzar el fòrum de dubtes sobre e-status per a qüestions generals. Si això no us ajuda, dirigiu-vos a un professor.

Consells

Per respondre correctament moltes de les preguntes es requereix obtenir una solució amb precisió suficient (vegeu l'apartat sobre la precisió numèrica en el help d'e-status, i a més a més el video). De tota manera, cal saber que entrar més decimals dels necessaris no provoca una resposta errònia.

No cal respondre totes les preguntes d'una vegada: podeu completar unes quantes i demanar "Correcció", i no tindreu un 0 per les no respostes. Quan es deixen preguntes en blanc perquè no les sabeu contestar, i no s'accepta la nota, l'exercici no es dóna per finalitzat. Tots els problemes tenen un temps límit: transcorregut aquest temps és com si no s'hagués intentat resoldre (tot i que és recuperable dins de la llista de "perduts"). Dins el període de validesa, l'alumne pot desconnectar-se i reconnectar-se per continuar el mateix exercici (les dades no hauran canviat).

No us angoixeu massa per si un exercici us surt malament. Això té un impacte pràcticament nul a la nota. Es molt més important que practiqueu, us equivoqueu, raoneu i finalment apreneu la lliçó.

Back

-- Copyright Departament EIO --