UPCEIO  Català|Español|English

e-status

e-status és una plataforma web per a la realització d'exercicis de forma automàtica: és a dir, proposa un exercici en el qual les dades principals varien aleatòriament, i corregeix la resposta de l'alumne. En aquesta assignatura, és una eina perquè l'alumne posi en pràctica els seus coneixements, i també és un recurs per a l'avaluació.

L'adreça d'accés és https://estatus.upc.edu/ (també pots clicar al logo d'amunt). L'accés s'aconsegueix amb el login habitual (nom.cognom + password de la intranet UPC).

Recomanem utilitzar el fòrum de dubtes sobre e-status per a qüestions generals. Si això no us ajuda, dirigiu-vos a un professor.

Consells

Per respondre correctament moltes de les preguntes es requereix obtenir una solució amb precisió suficient. De tota manera, cal saber que entrar més decimals dels necessaris no provoca una resposta errònia.

No cal respondre totes les preguntes d'una vegada: podeu completar unes quantes (o una sola) i demanar "Correcció", i no tindreu un 0 per les no respostes. Quan es deixen preguntes en blanc perquè no les sabeu contestar, i no s'accepta la nota, l'exercici no es dóna per finalitzat. Tots els problemes tenen un temps límit: transcorregut aquest temps és com si no s'hagués intentat resoldre (tot i que és recuperable dins de la llista de "perduts"). Dins el període de validesa, l'alumne pot desconnectar-se i reconnectar-se per continuar el mateix exercici (les dades no hauran canviat).

No us angoixeu massa per si un exercici us surt malament. Això té un impacte pràcticament nul a la nota. Es molt més important que practiqueu, us equivoqueu, raoneu i finalment apreneu la lliçó.

Back

-- Copyright Departament EIO --