Comissió VERIFICA del Màster d'Estadística i Investigació Operativa UPC/UB

 El passat 2 de Desembre es va possar en marxa la comissió encarregada de l'adaptació del Màster d'Estadística i Investigació Operativa UPC-UB   al nou decret de regulació de màsters oficials (Real Decreto 861/2010, de 2 de julio ) (Comissió VERIFICA-MEIO). Pertanyo a aquesta comissió com a membre de la Comissió Permanent del MEIO , nomenat per l'OrgMEIO. La comissió es reunirà cada 2-3 setmanes i té previst tenir a punt el document Verifica del màster a finals d'aquest curs 2011-12 per tal de poder començar la seva implantació el curs 2012-13.