GNOM

Strategical models in supply chain design through mathematical optimization.

Publication TypeFunded research projects
Year of Publication2016
AuthorsF.-Javier Heredia
Type of participationLeader
Duration11/2016-11/2019
Funding organizationAccenture Technology Labs
PartnersAccenture Technology Labs (Silicon Valley), Accenture Analytics Innovation Center (Barcelona)
Full time researchers2
Budget132.532,43€
Project codeI-01507, I-01508
Key Wordsresearch; supply chain; manufacturing; private; project; Accenture
ExportTagged XML BibTex

Comissió VERIFICA del Màster d'Estadística i Investigació Operativa UPC/UB

 El passat 2 de Desembre es va possar en marxa la comissió encarregada de l'adaptació del Màster d'Estadística i Investigació Operativa UPC-UB   al nou decret de regulació de màsters oficials (Real Decreto 861/2010, de 2 de julio ) (Comissió VERIFICA-MEIO). Pertanyo a aquesta comissió com a membre de la Comissió Permanent del MEIO , nomenat per l'OrgMEIO. La comissió es reunirà cada 2-3 setmanes i té previst tenir a punt el document Verifica del màster a finals d'aquest curs 2011-12 per tal de poder començar la seva implantació el curs 2012-13.

Comissió VERIFICA del Màster d'Estadística i Investigació Operativa UPC/UB

Publication TypeCàrrecs acadèmics // Academic administrative positions
Year of Publication2011
AuthorsF.-Javier Heredia
OrganizationDept. Estadística i Investigació Operativa, FME, UPC
Period11/2011-07/2013
Type of positionnominated
Positionmember
Key Wordsteaching; administrative; DEIO; postgraduate; MEIO
ExportTagged XML BibTex

Comissió Permanent del OrgMEIO

Publication TypeCàrrecs acadèmics // Academic administrative positions
Year of Publication2011
AuthorsF.-Javier Heredia
OrganizationDept. d'Estadística i Inv. Operativa, Facultat de Matemàtiques i Estadística. UPC
Period01/2011-01/2013
Type of positionNominated
PositionMember
Key Wordsteaching; administrative; DEIO; EEES; postgraduate; MEIO
AbstractMembre repressentant de la UPC en la Comissió Permanent del OrgMEIO, comissió paritària UPC-UB de quatre membres del OrgMEIO encarregada del seguiment i gestió del MEIO UPC-UB
ExportTagged XML BibTex

Comissió Permanent del OrgMEIO

Publication TypeCàrrecs acadèmics // Academic administrative positions
Year of Publication2008
AuthorsF.-Javier Heredia
OrganizationDept. d'Estadística i Inv. Operativa, Facultat de Matemàtiques i Estadística. UPC
Period12/2008-12/2009
Type of positionNominated
PositionMember
Key Wordsteaching; administrative; DEIO; EEES; postgraduate; MEIO
AbstractMembre repressentant de la UPC en la Comissió Permanent del OrgMEIO, comissió paritària UPC-UB de quatre membres del OrgMEIO encarregada del seguiment i gestió del MEIO UPC-UB
ExportTagged XML BibTex

OrgMEIO, òrgan responsable del Màster oficial en Estadística i Investigació Operativa de la UPC (MEIO)

Publication TypeCàrrecs acadèmics // Academic administrative positions
Year of Publication2007
AuthorsF.-Javier Heredia
OrganizationDepartament d'Estadística i Investigació Operativa, Universitat Politècnica de Catalunya
Period06/2007-
Type of positionNominated
PositionMember
Key Wordsteaching; administrative; DEIO; EEES; postgraduate; MEIO
ExportTagged XML BibTex

Short- and Medium-Term Multimarket Optimal Electricity Generation Planning with Risk and Environmental Constraints (DPI2008-02153)

Publication TypeFunded research projects
Year of Publication2008
AuthorsF.-Javier Heredia
Type of participationProject leader
Duration01/2009-12/2011
CallProyectos de Investigación Fundamental no Orientada 2008. IV Plan Nacional de I+D+i (2008-2011)
Funding organizationMinisterio de Ciencia e Innovación, Gobierno de España
PartnersUnión Fenosa, Gas Natural, Universidad Politècnica de Catalunya, Universidad del País Vasco, Universidade Estadual de Campinas-UNICAMP, University of Edinburgh, Norwegian University of Science and Technology.
Full time researchers6 EDP
Budget157.300'00€
Project codeDPI2008-02153
Key Wordsresearch; stochastic programming; electricity markets; risc; multimarket; environmental constraints; project; public; competitive; micinn; energy
URLClick Here
ExportTagged XML BibTex
Syndicate content