MEIO

Secretari del tribunal de treballs fi de màster del MEIO // Secretarty of the MEIO's MSc Thesis tribunal

Publication TypeCàrrecs acadèmics // Academic administrative positions
Year of Publication2013
AuthorsF.-Javier Heredia
OrganizationFacultat de Matemàtiques i Estadística, Universitat Politècnica de Catalunya
Period01/2013-12/2013
Type of positionNominated
Key Wordsteaching; FME; administrative; MEIO
ExportTagged XML BibTex

V Jornada MET-MEIO

 El passat 25 d'abril es va cel·lebrar la V Jornada MET-MEIO organitzada per la Comissió Permanent del Màster d'Estadística i Investigació Operativa UPC-UB , i de la que en vaig ser coordinador per segon any. L'objectiu d'aquesta jornada és posar en contacte als alumnes del màster amb diverses empreses i institucions per tal que hi puguin realitzar el treball final de màster. La jornada va comptar amb la participació de 12 empreses/institucions amb 14 projectes proposats. Podeu veure la llista de presentacións, pòsters i videos de l'acta a l'enllaç http://meioupcub.masters.upc.edu/MET-MIEO/MET-MEIO-5

Comissió VERIFICA del Màster d'Estadística i Investigació Operativa UPC/UB

 El passat 2 de Desembre es va possar en marxa la comissió encarregada de l'adaptació del Màster d'Estadística i Investigació Operativa UPC-UB   al nou decret de regulació de màsters oficials (Real Decreto 861/2010, de 2 de julio ) (Comissió VERIFICA-MEIO). Pertanyo a aquesta comissió com a membre de la Comissió Permanent del MEIO , nomenat per l'OrgMEIO. La comissió es reunirà cada 2-3 setmanes i té previst tenir a punt el document Verifica del màster a finals d'aquest curs 2011-12 per tal de poder començar la seva implantació el curs 2012-13.

Comissió VERIFICA del Màster d'Estadística i Investigació Operativa UPC/UB

Publication TypeCàrrecs acadèmics // Academic administrative positions
Year of Publication2011
AuthorsF.-Javier Heredia
OrganizationDept. Estadística i Investigació Operativa, FME, UPC
Period11/2011-07/2013
Type of positionnominated
Positionmember
Key Wordsteaching; administrative; DEIO; postgraduate; MEIO
ExportTagged XML BibTex
Syndicate content