Export (235) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
G
Heredia, F. J., Beltran, C., "Generalized Unit Commitment", Applied Mathematical Programming and Modellization (APMOD 2004), Brunel University, Uxbridge, UK., 21-23/06/2004. Abstract Tagged XML BibTex
Cesar Beltran, "Generalized unit commitment by the radar multiplier method", Dept. of Statistics and Operations Research. Prof. F.-Javier Heredia, advisor., Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, pp. 147, 2001  . Abstract Tagged XML BibTex
F
F.- Javier Heredia, Ma. Pilar Muñoz, Josep Anton Sánchez, Maria Dolores Márquez, Eugenio Mijangos, Forecasting and optimization of wind generation in energy markets, , 01/2014-12/2016. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Fluxos en Xarxes // Network Flows", 34414 - FX, 2011  . Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Narcís Nabona, "Fluxos en Xarxes // Network Flows", 34414 - FX, 2010  . Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Narcís Nabona, "Fluxos en Xarxes // Network flows", 34414 - FX, 2009  . Abstract Tagged XML BibTex
Elisenda Vila, F.-Javier Heredia, Cristina Corchero, "Formació de preus en el mercat elèctric: millors estratègies per compradors i venedors", Fent servir l'estadística, 1, vol. 1, Barcelona, Facultat de Matemàtiques i Estadística, 2008  . Tagged XML BibTex
E
Roger Reixach Sánchez, Estratègies de Compra d’Energia Elèctrica a l’Estat Espanyol, , ETSEIB, 11/2017. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Jordi Riera, Montserrat Mata, Joan Escuer, Jordi Romeu, "Economic analysis of battery electric storage systems operating in electricity markets", 12th International Conference on the European Energy Market, Lisbon, Portugal, 19-22/05/2015. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, El almacenamiento de la electricidad, , Madrid, Spain, Fundación gas Natural fenosa, 17/02/2015. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Energía: nuevos actores, nuevas tecnologías", Energía: nuevos actores, nuevas tecnologías, Barcelona, Fundación gas Natural Fenosa, 6-10/07/2015. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Jordi Riera, Montserrat Mata, Joan Escuer, Jordi Romeu, "Economic analysis of battery electric storage systems operating in electricity markets", 12th International Conference on the European Energy Market (EEM15), Lisbone, Portugal., IEEE, pp. 1- 5, 19/05/2015. Abstract Tagged XML BibTex
Irune Etxarri Urtasun, Energy Management System para una microrred domestica con participación en los servicios auxiliares de red, , Faculty of Mathematics and Statistics, 27/06/2014. Abstract Tagged XML BibTex
Cristina Corchero, F.-Javier Heredia, Eugenio Mijangos, "Efficient Solution of Optimal Multimarket Electricity Bid Models", 8th International Conference on the European Energy Market (EEM11), Zagreb, Croatia, Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 25-27/05/2011. Abstract Tagged XML BibTex
Cristina Corchero, F.-Javier Heredia, Eugenio Mijangos, "Efficient Solution of Optimal Multimarket Electricity Bid Models", 8th International Conference on the European Energy Market (EEM11), Zagreb, Croatia, Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., pp. 244-249, 25/05/2011. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Cristina Corchero, M.-Pilar Muñoz, Eugenio Mijangos, "Electricity Market Optimization: finding the best bid through stochastic programming.", Conference on Numerical Optimization and Applications in Engineering (NUMOPEN-2010), Centre de Recerca Matemàtica. UAB. Barcelona, Spain., 13-15/10/2010. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Exploratory Workshop on Mixed Integer Nonlinear Programming", Exploratory Workshop on Mixed Integer Nonlinear Programming: Theory, algorithms and applications, Sevilla, Spain, Mathematical Research Institute of the University of Sevilla (IMUS), 01-03/12/2010. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Els estudis a la Facultat de Matemàtiques i Estadística", IX Jornades d'Orientació Acadèmica a Badalona, IES La Pineda, Badalona, Barcelona. Spain, Ajuntament de Badalona, 27/02/2009. Tagged XML BibTex
Silvia Nieto, Iván Ruz, Estudi i optimització de l'oferta al Mercat Ibèric d'Electricitat (MIBEL), , Facultat de Matemàtiques i Estadística, UPC, 09/07/2009. Abstract Tagged XML BibTex
F. Javier Heredia, "El pla pilot d´adaptació a l´Espai Europeu d´Educació Superior a la Facultat de Matemàtiques i Estadística", Plans pilot d'adaptació de titulacions a l'Espai Europeu d'Educació Superior a la UPC, Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, pp. 73-86, 2008  . Tagged XML BibTex
Heredia, F.-javier, "El Grado de Estadística según las directrices de Bolonia: la experiencia de la UPC", El Grado de Estadística según las directrices de Bolonia: la experiencia de la UPC, Escuela Universitaria de Estadística, Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 24/11/2006. Tagged XML BibTex
D
F.-Javier Heredia, Joaquim Minguella, Digitalizing Supply Chain Strategy with 3D Printing, , 06/2015-07/2016. Abstract Tagged XML BibTex
Cesar Gil Espinasa, Desenvolupament de rutines d'optimització no lineal, , Dep. d'Estadística i Investigació Operativa, Facultat de Matemàtiques i Estadística, 01/10/1997 . Tagged XML BibTex
Heredia, F. J., Nabona, N., "Development and computational test of an undecoupled optimum short-term hydrothermal scheduling code using network flows", TOP, vol. 2, issue 1: Springer, pp. 28, 1994  . Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Desarrollo e instalación de programas de Expansión Optima de la Red Eléctrica a distintos niveles de tensión (UPC C1958)., , 10/1993-05/1995. Tagged XML BibTex