Merits docents (quinquennis)

Publication TypeMerits docents (quinquennis)
Year of Publication2010
AuthorsF-Javier Heredia
Key Wordsteaching
Abstract
Data d'avaluació Període d'avaluació Resolució
31/12/1993  1989-1993   
31/12/1998  1994-1998   
31/12/2003  1999-2003   
31/12/2008  2004-2008 

Complement bàsic.

Complement addicional 

Rec. Merits docents d'especial qualitat .

31/12/2013  2009-2013  Complement bàsic.

Complement adicional 

Rec. Merits docents d'especial qualitat . 

ExportTagged XML BibTex