Suport als Grups de Recerca (SGR 2017)

Publication TypeFunded research projects
Year of Publication2017
AuthorsJordi Castro; F.-Javier Heredia; José Antonio Gonzalez; Maria Albareda; Albert Ferrer
Type of participationResearcher
Duration06/2017-06/2022
CallConvocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca de Catalunya (SGR 2017-2019)
Funding organizationGeneralitat de Catalunya
PartnersUniversitat Politècnica de Catalunya
Full time researchers6
Project code2017 SGR 427
Key Wordsresearch; energy; project; competitive; public; AGAUR
ExportTagged XML BibTex