Export (1) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Alzina  [Clear All Filters]
Tesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Josep Mulero Alzina, Interface visual per a model d'optimització no lineal, , Facultat de Matemàtiques i Estadística, UPC, 19/10/1998. Tagged XML BibTex