Export (1) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Castilla  [Clear All Filters]
R
Roger Serra Castilla, Generació d’arbres d’escenaris per a problemes d’oferta òptima en mercats d’electricitat, , Facultat de matemàtiques i Estadística, 01/2019. Abstract Tagged XML BibTex