Export (1) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Jofre  [Clear All Filters]
Tesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Elisenda Vila Jofre, Generació d'escenaris per a l'optimització de l'oferta al mercat elèctric, , Facultat de Matemàtiques i Estadística, UPC, 26/09/2007. Abstract Tagged XML BibTex