Export (1) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Llorach  [Clear All Filters]
R
Albert Roso Llorach, Reducció d'escenaris per a l'optimització de l'oferta del mercat elèctric, , Facultat de Matemàtiques i Estadística, UPC, 26/09/2007. Abstract Tagged XML BibTex