Export (1) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Nieto  [Clear All Filters]
Tesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Silvia Nieto, Iván Ruz, Estudi i optimització de l'oferta al Mercat Ibèric d'Electricitat (MIBEL), , Facultat de Matemàtiques i Estadística, UPC, 09/07/2009. Abstract Tagged XML BibTex