Export (1) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: keyword is robust formulations  [Clear All Filters]
2017
Jordan Escandell Planells, Caracterització de Formulacions Fortes del Problema Unit Commitment., , Facultat de matemàtiques i Estadística., 19/07/2017. Abstract Tagged XML BibTex