Valoració de la càrrega de treball de l'estudiant.

Publication TypeConference Paper
Year of Publication2008
AuthorsF.-Javier Heredia
Conference NameJornada de presentació de la publicació institucional ''Plans pilot d'adaptació de titulacions a l'EEES''
Conference Date20/05/2008
Conference LocationBarcelona
Type of WorkPonente invitado
Key Wordsteaching; EEES
AbstractDescripció del procediment d’estimació de ECTS usat a la prova pilot del grau d'estadística a l'FME, anomenat enquesta FME-ECTS. Es basa en dues enquestes elèctròniques, que tenen per objectiu recollir la major quantitat de dades de bona qualitat de dues setmanes significatives del quadrimestre, i dues enquestes en urna, que recullen la dedicació a preparació i realització d’exàmens més els treballs realitzats després de la finalització classes. Els recursos necessàris per a l'aplicació de l'enquesta FME-ECTS son assumibles per un centre petit com l’FME, i consisteixen en un aplicatiu per a l’enquesta elèctrònica (LCFME), l'organització precisa de la recollida de dades electrònica i per urna i un becari per al tractament, l’anàlisi i difusió de resultats. Els resultats obtinguts reflexen una càrrega real de 172,9 ECTS per al grau d'estadística (180ECTS teòrics). Els resultats han servit de base per al disseny de les assignatures en els nous graus/màsters. L'enquesta FME-ECTS permet diverses anàlisis detallades: dedicació de l’estudiant per assignatura, per categories d’assignatures, per quadrimestres.
ExportTagged XML BibTex
AttachmentSize
Heredia_FME-ECTS_ICE_08.pdf103.47 KB
Heredia_FME-ECTS_ICE_08_Certif.pdf160.98 KB