Adaptació de les Titulacions a l'EEES

Publication TypeConference/School/Seminar attendance
Year of Publication2004
AuthorsF.-Javier Heredia
Event TypeTaller
Conference OrganiserAQU, Agència de la Qualitat, Generalitat de Catalunya
Conference Dates11-12/11/2004
Conference LocationLleida, Spain
Key Wordsteaching, EEES
AbstractA partir de la metodologia desenvolupada per AQU Catalunya i altres referents, els participants al taller hauran de repensar les pròpies titulacions des d’una nova perspectiva que faci evident un conjunt de bones pràctiques, tant pel que fa al procés d’ensenyament-aprenentatge com en la constitució de mecanismes d’assegurament de la qualitat. El resultat final és impulsar un canvi en el sistema universitari català on les titulacions compleixin amb els compromisos acordats en la Declaració de Bolonya i en els documents posteriors, per tal de facilitar un sistema comparable de titulacions universitàries que possibiliti la mobilitat dels acadèmics, estudiants i dels graduats, per tal de promoure la cohesió europea.
ExportTagged XML BibTex
AttachmentSize
1. Programa amb presentació i objectiu editat_v2.pdf98.79 KB