091014 reunió Cris

 • Mercat de reserva:
  • Ofertes:
   • "n" blocs de ternes (E+, E-, preu)^i {i in ZR (zona reg)} t.q.:
   • sum{i in ZR} E+ = A*sum{i in ZR} E- ; E+ <= E+_max ; E- <= E-_max ; preu <= preu_max
   •  A; E+_max, E-_max, preu_max publicat per REE.
AttachmentSize
091014 Ofertas Reserva 090708.xlsx180.14 KB