Resolució de models quadràtics de planificació hidro-tèrmica a curt termini amb CPLEX

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication1997
AuthorsMontserrat Dinares Peña
DirectorF.-Javier Heredia
Tipus de tesiTesi Grau // BSc Thesis
TitulacióDiplomatura d'Estadística
CentreFacultat de matemàtiques i Estadística
Data defensa02/06/1997
Nota // mark9.5 (over 10)
Key Wordsteaching; UPC; FME; DE; BSc Thesis
ExportTagged XML BibTex