Tractament informàtic de l'enquesta de l'opearació 'Atouts Gagnants'

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication1999
AuthorsMarta Estrago Castello
DirectorF.-Javier Heredia
Tipus de tesiTesi Grau // BSc Thesis
TitulacióDiplomatura d'Estadística
CentreDep. d'Estadística i Investigació Operativa, Facultat de Matemàtiques i Estadística
Data defensa01/07/1999
Nota // mark8.5 (over 10) N
Key Wordsteaching; UPC; FME; DE; BSc Thesis
ExportTagged XML BibTex