Previsió de preus i planificació de la producció en el mercat elèctric espanyol

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication2005
AuthorsMercè Amell; Lorena Bernáldez
DirectorF.-Javier Heredia; Pilar Muñoz
Tipus de tesiTesi Grau // BSc Thesis
TitulacióDiplomatura d'Estadística
CentreFacultat de Matemàtiques i Estadística, UPC
Data defensa14/07/2005
Nota // mark9.0 (over 10) E
Key Wordsteaching; UPC; FME; DE; BSc Thesis
ExportTagged XML BibTex