Optimització en enginyeria // Optimization in Engineering

Publication TypeDocència // Teaching
Year of Publication2012
Quadrimestre // Term2012-13 Q2
AuthorsF.-Javier Heredia; Ma Paz Linares
Coordinator?yes
Codi // Code361226
Idioma // LanguageCatalà
Key Wordsteaching; UPC; UB; FME; GE; programació lineal; programació entera; assignatures; courses; OI
Abstract

Objectius de l'assignatura:

  • Conèixer els models de la investigació operativa habituals en optimització en enginyeria i usar amb correctament la terminologia pròpia de l’àrea.
  • Formular matemàticament i resoldre computacionalment mitjançant l’ús de llenguatges de modelització per a
    programació matemàtica problemes d’optimització en enginyeria de diverses àrees.
  • Interpretar els resultats dels models d’optimització en enginyeria i ser capaç d’elaborar informes i presentacions on s’exposin els resultats.
URLClick Here
Titolació // StudiesGrau Interuniversitari d'Estadística, UB-UPC.
Centre // FacultyFaultat d'Economia i Empresa (EEE), UB. Facultat de Matemàtiques i Estadística UPC.
Institució // InstitutionUniversitat de Barcelona -Universitat Politècnica de Catalunya.
Horaris // ScheduleDilluns de 13:00 a 14:00, dimarts i dijous de 13:00 a 14:30Facultat d'Economia i Empresa aula 103 (teoria) i I9 (laboratori).
ECTS6
Consultes // tutoringContact.
ExportTagged XML BibTex