Programació Matemàtica // Mathematical Programming

Publication TypeDocència // Teaching
Year of Publication2012
Quadrimestre // Term2012-13 Q1
AuthorsF.-Javier Heredia; Ma Paz Linares; Jordi Castro
Coordinator?no
Codi // Code200152 - PM
Idioma // LanguageCatalà
Key Wordsteaching; UPC; FME; GM; mathematical programming; PM
Abstractteaching; UPC; FME; GM; mathematical programming
URLClick Here
Titolació // StudiesGrau en Matemàtiques // Degree in Mathematics.
Centre // Faculty Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)
Institució // InstitutionUniversitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Horaris // ScheduleWed. 15:00-17:00, Fri. 15:00 - 17:00, room 100 (FME)
ECTS7.5
Consultes // tutoringContact.
ExportTagged XML BibTex