UPCEIO  Català|Español|English

Pàgina de Probabilitat i Estadística

Informació de la assignatura

Estructura Avaluació Calendari Guia Docent Bibliografia

Esquema avaluació continuada

Parcial Seguiment del Bloc Competència Transversal
PB: nota de parcial PS: proves de seguiment TA: treball autònom B7: pràctica final  R 

Material addicional

Abans de res ... Formulari P1 Taules
Després de tot ... Formulari P2 Examens

Atenció (quadrimestre Primavera 2022).

Consulteu l'addenda a la guia docent. El mètode d'avaluació s'ha modificat per les circumstàncies especials del present quadrimestre.

La informació que mostra aquesta pàgina correspon a la guia docent estàndard.

Els pesos dels blocs han variat lleugerament. Teniu el detall a l'addenda.

-- Copyright Departament EIO --