UPCEIO  Català|Español|English

Pàgina de Probabilitat i Estadística

Informació de la assignatura

Estructura Avaluació Calendari Guia Docent Bibliografia

Esquema avaluació continuada

Parcial Seguiment del Bloc Competència Transversal
PB: nota de parcial PS: proves de seguiment TA: treball autònom B.T: pràctica final  R 

Material docent

Bloc A Bloc B Bloc C Bloc D Bloc T

Material addicional

Abans de res ... Formulari P1 Examens
Després de tot ... Formulari P2 Enllaços

-- Copyright Departament EIO --