Export (242) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
I
Josep Mulero Alzina, Interface visual per a model d'optimització no lineal, , Facultat de Matemàtiques i Estadística, UPC, 19/10/1998. Tagged XML BibTex
J
F.-Javier Heredia, "Jornada de treball Grup connect-EU Energia (FP7 2013)", Jornada de treball Grup connect-EU Energia (FP7 2013), Barcelona, Spain, Catalonia Institue for Energy Research, 17/07/2012. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Jornada d'Interacció Matemàtica-Indústria", Jornada d'Interacció Matemàtica-Indústria, Edifici Eureka, Parc de Recerca UAB, math-in Red Española Matemática-Industria, 30/11/2011. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Junta de Facultat de l'FME", Facultat de Matemàtiques i Estadística, Universitat Politècnica de Catalunya, 12/2011-04/2012. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Junta de Facultat de l'FME", Facultat de Matemàtiques i Estadística, Universitat Politècnica de Catalunya, 11/2007-12/2011. Tagged XML BibTex
K
F.-Javier Heredia, "KIC InnoEnergy CC Iberia", KIC InnoEnergy CC Iberia, Barcelona, Spain, Universitat Politècnica de Catalunya, 07/06/2010. Tagged XML BibTex
L
F.-Javier Heredia, "La recerca en investigació operativa / optimització a Catalunya", Llibre Blanc de la Recerca Matemàtica a Catalunya (2000-2009), Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, pp. 3, 2010  . Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "L'EEES: el nou escenari de l'educació superior", Programa de desarrollo universitario 2009, St. Peter's School, Barcelona, 28/01/2009. Tagged XML BibTex
Meritxell Falques Casanovas, L'estadística en la indústria farmaceutica, , Facultat de Matemàtiques i Estadística, UPC, 01/07/2003. Tagged XML BibTex
Heredia, F. J., Nabona, N., "Large scale nonlinear network optimization with linear side constraints", 11th European Congress on Operations Research, Aachen, Germany, 1991. Tagged XML BibTex
M
Jordi Castro, F.-Javier Heredia, José Antonio Gonzalez, Maria Albareda, Jesica González, Modelling and Optimization of StruCtured problems and Applications (MOSCA), , 09/2023-08/2026. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Ignasi Mañé, Marlyn Dayana Cuadrado Guevara, "Multistage stochastic programming for the optimal bid of a wind-thermal power production pool with battery storage.", EURO 2022, Espoo, Finland., 03-06/07/2022. Abstract Tagged XML BibTex
Marlyn Dayana Cuadrado Guevara, F.-Javier Heredia, "Multistage Scenario Trees Generation for Electricity Markets Optimization", 31st European Conference on Operational Research., Athens, 11-14/07/2021. Abstract Tagged XML BibTex
Ignasi Mañé Bosch, Multistage stochastic bid model for a wind-thermal power producer, , Facultat de matemàtiques i Estadística, 18/10/2021. Abstract Tagged XML BibTex
Grace Kelly Maureira, Jaume Masip, F.-Javier Heredia, Modelos de optimización matemática en la gestión de centros comerciales (MOMGeCC), , 09/2020-09/2023. Abstract Tagged XML BibTex
Marlyn Dayana Cuadrado Guevara, "Multistage Scenario Trees Generation for Renewable Energy Systems Optimization", Dept. of Statistics and Operations Research. Prof. F.-Javier Heredia, advisor., Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech, pp. 194, 2020  . Abstract Tagged XML BibTex
Jordi Castro, F.-Javier Heredia, José Antonio Gonzalez Alastrué, Josep Antón Sánchez Espigares, Eugenio Mijangos Fernández, Marlyn Dayana Cuadrado Guevara, Modelling and Optimization of Large-Scale Structured Problems and Applications (MOLSA), , 01/2019-12/2022. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Jordi Castro, "Modelització en Programació Matemàtica // Modelization in Mathematical programming", 26339 - MPM, 2012  . Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Jordi Castro, "Modelització en Programació Matemàtica // Modelization in Mathematical programming", 26339 - MPM, 2011  . Abstract Tagged XML BibTex
F-Javier Heredia, Merits docents (quinquennis), , 2010  . Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Jordi Castro, "Modelització en Programació Matemàtica // Modelization in Mathematical programming", 26339 - MPM, 2010  . Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Jordi Castro, "Modelització en Programació Matemàtica // Modeling in Mathematical programming", 26339 - MPM, 2009  . Abstract Tagged XML BibTex
Cristina Corchero, Modelización y optimización de la oferta a corto plazo de una compañía generadora en el MIBEL, , Dep. Estadística i Investigació Operativa, 02/2006. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Modelling and Solution of Optimisation Problems, , Uxbridge, U.K., Brunel University, 20/06/2004. Abstract Tagged XML BibTex
Pablo Jerónimo Estevez, Memória professional, El Portal del Consell Insular de Mallorca, , Facultat de Matemàtiques i Estadística, UPC, 01/07/2003. Tagged XML BibTex