Junta de Facultat de l'FME

Publication TypeCàrrecs acadèmics // Academic administrative positions
Year of Publication2007
AuthorsF.-Javier Heredia
OrganizationFacultat de Matemàtiques i Estadística, Universitat Politècnica de Catalunya
Period11/2007-12/2011
Type of positionElected
Positionmember
Key Wordsteaching; administrative; FME; EEES; graduate
ExportTagged XML BibTex
AttachmentSize
Acta JFFME 24 del 19.12.08.pdf44.06 KB
ACTA_JF25_25-11-2009.pdf39.24 KB
ACTA_JF26_23-12-2009.pdf52.6 KB
ACTA_JF28_22-12-2010.pdf132.13 KB
2011 FME JuntaFac 2007-12.pdf446.11 KB