Export (241) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
J
Josep Ma Vendrell Simón, A Capacitated Commodity Trading Model with Market Power, , Facultat de Matemàtiques i Estadística, UPC, 02/2008. Tagged XML BibTex
Jordi Laseras, Aplicació del mètode "Radar Mulplier" al problema GUC amb factibilitat total, , Facultat de Matemàtiques i Estadística, UPC, 01/05/2003. Tagged XML BibTex
Josep Mulero Alzina, Interface visual per a model d'optimització no lineal, , Facultat de Matemàtiques i Estadística, UPC, 19/10/1998. Tagged XML BibTex
Josep Padrós Romeu, Assignació d'unitats tèrmiques en la coordinació hidrotèrmica a curt termini, , Facultat d'Informàtica de Barcelona, 12/02/1998. Tagged XML BibTex
L
Leire Citores, Cristina Corchero, F.-Javier Heredia, "A stochastic programming model for the tertiary control of microgrids", 12th International Conference on the European Energy Market, Lisbon, Portugal, 19-22/05/2015. Abstract Tagged XML BibTex
Leire Citores, Cristina Corchero, F.-Javier Heredia, "A stochastic programming model for the tertiary control of microgrids", 12th International Conference on the European Energy Market (EEM15), Lisbon, Portugal., IEEE, pp. 1-6, 19-22/05/2015. Abstract Tagged XML BibTex
Lucia Igualada, Cristina Corchero, Miguel Cruz, F-.Javier Heredia, "Optimal Energy Management for a Residential Microgrid Including a Vehicle-to-Grid System", IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 5, issue 4: IEEE, pp. 2163-2172, 07/2014. Abstract Tagged XML BibTex
Leire Citores, A stochastic programming model for the tertiary control of microgrids, , Faculty of Mathematics and Statistics, 27/06/2014. Abstract Tagged XML BibTex
Lucía Igualada, Cristina Corchero, Miguel Cruz-Zambrano, F.-Javier Heredia, "Optimal energy management for a residential microgrid including a vehicle-to-grid system", Published at IEEE Transactions on Smart Grids (DOI: 10.1109/TSG.2014.2318836): Research report DR 2013/05, Dept. of Statistics and Operations Research. E-Prints UPC, http://hdl.handle.net/2117/20642. Universitat Politècnica de Catalunya, pp. 9, 11/2013. Abstract Tagged XML BibTex
Lucia Igualada González, Optimal Management of Microgrids, , Faculty of Mathematics and Statistics, 04/07/2012. Abstract Tagged XML BibTex
M
Marlyn Dayana Cuadrado Guevara, F.-Javier Heredia, "Multistage Scenario Trees Generation for Electricity Markets Optimization", 31st European Conference on Operational Research., Athens, 11-14/07/2021. Abstract Tagged XML BibTex
Mattia Barbero, Cristina Corchero, Lluc Canals, Lucia Igualada, F.-Javier Heredia, "Critical evaluation of European balancing markets to enable the participation of Demand Aggregators", Applied Energy, vol. 264: Elsevier, 04/2020. Abstract Tagged XML BibTex
Marlyn Dayana Cuadrado Guevara, "Multistage Scenario Trees Generation for Renewable Energy Systems Optimization", Dept. of Statistics and Operations Research. Prof. F.-Javier Heredia, advisor., Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech, pp. 194, 2020  . Abstract Tagged XML BibTex
Maksims Sisovs, A Study on Feasibility of the Distributed Battery Energy Storage Systems in Spanish Retail Electricity Market, , Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), 16/09/2016. Abstract Tagged XML BibTex
Miguel Mata Perez, F.-Javier Heredia, Claudia Morales Carreon, "Optimización de costos logísticos: Un caso de estudio de una empresa de plásticos", Congreso Internacional de Logística y Cadena de Suministro 2016 CILOG2016, vol. 2, Yucatán, México, Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro A.C., pp. 38-46, 3-7/09/2016. Abstract Tagged XML BibTex
M.Pilar Muñoz, Cristina Corchero, F.-Javier Heredia, "Improving Electricity Market Price Forecasting with Factor Models for the Optimal Generation Bid", International Statistical Review, vol. 81, issue 2: Wiley, pp. 18 (289-306), August 2013. Abstract Tagged XML BibTex
M.-Pilar Muñoz, Cristina Corchero, F.-Javier Heredia, "Improving electricity market price scenarios by means of forecasting factor models", Plenary session on the 57th Session of the International Statistical Institute, Durban, South Africa. Accepted for publication at International Statistical Review., Barcelona., Research Report DR 2009/06, Dept. of Statistics and Operations Research, E-Prints UPC http://hdl.handle.net/2117/3047. Universitat Politècnica de Catalunya., pp. 12, 09/2009. Abstract Tagged XML BibTex
M.-Pilar Muñoz, Cristina Corchero, F.-Javier Heredia, "Improving electricity market price scenarios by means of forecasting factor models", The 57th Session of the International Statistical Institute, Durban, South Africa, International Statistical Institute, 16-22/08/2009. Abstract Tagged XML BibTex
M.-Teresa Vespucci, Cristina Corchero, Mario Innorta, F.-Javier Heredia, "A decision support procedure for the short-term scheduling problem of a generation company operating on day-ahead and physical derivatives electricity markets", 11th International Conference on the Modern Information Technology in the Innovation Processes of the Industrial Enterprises (MITIP 2009), Bergamo, Italy, 15-16/10/2009. Tagged XML BibTex
M.-Teresa Vespucci, Cristina Corchero, Mario Innorta, F.-Javier Heredia, "A decision support procedure for the short-term scheduling problem of a generation company operating on day-ahead and physical derivatives electricity markets", 11th International Conference on the Modern Information Technology in the Innovation Processes of the Industrial Enterprises (MITIP 2009), Bergamo, Italy, 15-16/10/2009. Abstract Tagged XML BibTex
Marc Ruiz Ramírez, Optimización de recursos en redes de transporte ópticas, , Facultat de Matemàtiques i Estadística, UPC, 08/01/2009. Abstract Tagged XML BibTex
M.Pilar Muñoz, Cristina Corchero, F.-Javier Heredia, "Improving electricity market price scenarios by means of forecasting factor models", 57^th Session of the International Statistical Institute, 2009  . Abstract Tagged XML BibTex
Marcos-J. Rider, Glòria Casanellas, F.-Javier Heredia, Generació de figures eps a partir dels resultats d'AMPL, , Barcelona, Research Report DR 2008/15, Dept. of Statistics and Operations Research, Universitat Politècnica de Catalunya, pp. 8, 11/2008. Tagged XML BibTex
Mercè Amell, Lorena Bernáldez, Previsió de preus i planificació de la producció en el mercat elèctric espanyol, , Facultat de Matemàtiques i Estadística, UPC, 14/07/2005. Tagged XML BibTex
Meritxell Falques Casanovas, L'estadística en la indústria farmaceutica, , Facultat de Matemàtiques i Estadística, UPC, 01/07/2003. Tagged XML BibTex