Export (1) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Amell  [Clear All Filters]
P
Mercè Amell, Lorena Bernáldez, Previsió de preus i planificació de la producció en el mercat elèctric espanyol, , Facultat de Matemàtiques i Estadística, UPC, 14/07/2005. Tagged XML BibTex