Export (1) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Castello  [Clear All Filters]
1999
Marta Estrago Castello, Tractament informàtic de l'enquesta de l'opearació 'Atouts Gagnants', , Dep. d'Estadística i Investigació Operativa, Facultat de Matemàtiques i Estadística, 01/07/1999. Tagged XML BibTex