Export (1) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Peña  [Clear All Filters]
M
Montserrat Dinares Peña, Resolució de models quadràtics de planificació hidro-tèrmica a curt termini amb CPLEX, , Facultat de matemàtiques i Estadística, 02/06/1997 . Tagged XML BibTex