Export (58) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: keyword is Electricity market  [Clear All Filters]
Tesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Ignasi Mañé Bosch, Multistage stochastic bid model for a wind-thermal power producer, , Facultat de matemàtiques i Estadística, 18/10/2021. Abstract Tagged XML BibTex
Roger Serra Castilla, Generació d’arbres d’escenaris per a problemes d’oferta òptima en mercats d’electricitat, , Facultat de matemàtiques i Estadística, 01/2019. Abstract Tagged XML BibTex
Alexandre Alonso Travesset, Gestió òptima de l'energia en microxarxes amb incertesa a la producció i a la demanda., , Faculty iof Mathematics and Statistics., 09/2019. Abstract Tagged XML BibTex
Roger Pasola, Study and Implementation of the EUPHEMIA Model in European Energy Markets, , ETSEIB, 03/11/2018. Tagged XML BibTex
Jordan Escandell Planells, Caracterització de Formulacions Fortes del Problema Unit Commitment., , Facultat de matemàtiques i Estadística., 19/07/2017. Abstract Tagged XML BibTex
Roger Reixach Sánchez, Estratègies de Compra d’Energia Elèctrica a l’Estat Espanyol, , ETSEIB, 11/2017. Tagged XML BibTex
Leire Citores, A stochastic programming model for the tertiary control of microgrids, , Faculty of Mathematics and Statistics, 27/06/2014. Abstract Tagged XML BibTex
Irune Etxarri Urtasun, Energy Management System para una microrred domestica con participación en los servicios auxiliares de red, , Faculty of Mathematics and Statistics, 27/06/2014. Abstract Tagged XML BibTex
Julian Cifuentes Rubiano, Stochastic optimal bid to electricity markets with environmental risk constraints, , Faculty of Mathematics and Statistics, 21/12/2012. Abstract Tagged XML BibTex
Unai Aldasoro Marcellan, Optimización de modelos estocásticos de mercado eléctrico múltiple mediante métodos duales, , Facultat de Matemàtiques i Estadística, departament d'Estadística i Investigació Operativa, UPC, 16/03/2011. Abstract Tagged XML BibTex
Simona Sacripante, Optimal sale bid for a wind producer in Spanish electricity market, , Faculty of Mathematics and Statistics, 10/11/2011. Abstract Tagged XML BibTex
Eva Romero i Beneyto, Oferta òptima multi–mercat al Mercat Ibèric d'Electricitat., , Facultat de Matemàtiques i Estadística, UPC, 04/03/2009. Abstract Tagged XML BibTex
Elisenda Vila Jofre, Generació d'escenaris per a l'optimització de l'oferta al mercat elèctric, , Facultat de Matemàtiques i Estadística, UPC, 26/09/2007. Abstract Tagged XML BibTex
Albert Roso Llorach, Reducció d'escenaris per a l'optimització de l'oferta del mercat elèctric, , Facultat de Matemàtiques i Estadística, UPC, 26/09/2007. Abstract Tagged XML BibTex
Funded research projects
F.-Javier Heredia, Albert Solà Vilalta, Marlyn Dayana Cuadrado Guevara, Unified multi-market participation of energy communities in energy markets (OptiREC), , 01/23-12/24. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Short- and Medium-Term Multimarket Optimal Electricity Generation Planning with Risk and Environmental Constraints (DPI2008-02153), , 01/2009-12/2011. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Planificación de la generación eléctrica a corto y largo plazo en un mercado liberalizado con contratos bilaterales (DPI2005-09117-C02-01)., , 01/2006-12/2008. Abstract Tagged XML BibTex
Report
Simona Sacripante, F.-Javier Heredia, Cristina Corchero, " Stochastic optimal sale bid for a wind power producer", Submitted: Research report DR 2013/06, Dept. of Statistics and Operations Research. E-Prints UPC, Universitat Politècnica de Catalunya, pp. 17, 11/2013. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Julian Cifuentes, Cristina Corchero, "Stochastic optimal generation bid to electricity markets with emission risk constraints.", submitted: Research report DR 2013/04, Dept. of Statistics and Operations Research. E-Prints UPC, http://hdl.handle.net/2117/20640. Universitat Politècnica de Catalunya, pp. 21, 09/2013. Abstract Tagged XML BibTex
Cristina Corchero, Eugenio Mijangos, F.-Javier Heredia, "A new optimal electricity market bid model solved through perspective cuts", Published by TOP: Research report DR 2011/04, Dept. of Statistics and Operations Research. E-Prints UPC, http://hdl.handle.net/2117/18368. Universitat Politècnica de Catalunya, pp. 25, 11/2011. Abstract Tagged XML BibTex
Cristina Corchero, F.-Javier Heredia, "Optimal day-ahead bidding strategy in the MIBEL's multimarket energy production system", Published by the IEEE at the proceedings of the 7th Conference on European Energy Market EEM10, Madrid, Spain: Research report DR 2010/**, Dept. of Statistics and Operations Research. E-Prints UPC, http://hdl.handle.net/2117/8390. Universitat Politècnica de Catalunya, pp. 6, 07/2010. Abstract Tagged XML BibTex
Heredia, F.-Javier, Rider, Marcos.-J., Corchero, C., "A stochastic programming model for the optimal electricity market bid problem with bilateral contracts for thermal and combined cycle units", Accepted for publication in Annals of Operations Research (2011), Barcelona, Group on Numerical Optimization and Modelling, E-Prints UPC, http://hdl.handle.net/2117/2282. UPC., pp. 18, 10/2008. Abstract Tagged XML BibTex
Vespucci, M.T., Corchero, C., Innorta, M., Heredia, F.-Javier, A decision support for a Price-Taker producer operating on Day-Ahead and Physical Derivatives Electricity Markets, , Bergamo, Italy, Working paper n12/MS-2008, Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Metodi Matematici, Università degli Studi di Bergamo, pp. 10, 12/2008. Tagged XML BibTex
Glòria Casanellas, Cristina Corchero: F.-Javier Heredia, Generació de la corba d'oferta a partir de les dades públiques del MIBEL, , Barcelona, Research Report 2008/16, Dept. of Statistics and Operations Research, Universitat Politècnica de Catalunya, pp. 27, 11/2008. Tagged XML BibTex
Heredia, F.-Javier, Rider, Marcos.-J., Corchero, C., "Optimal Bidding Strategies for Thermal and Generic Programming Units in the Day-ahead Electricity Market", Published on august 2010 at IEEE Transactions on Power Systems: Research report DR 2008/13, Dept. of Statistics and Operations Research. E-Prints UPC, http://hdl.handle.net/2117/2468. Universitat Politècnica de Catalunya, pp. 12, 11/2008. Abstract Tagged XML BibTex