Coordinador Prova Pilot del Grau d'Estadística de l'UPC

Publication TypeCàrrecs acadèmics // Academic administrative positions
Year of Publication2004
AuthorsF.-Javier Heredia
OrganizationFacultat de Matemàtiques i Estadística, Universitat Politècnica de Catalunya
Period12/2004-12/2007
Type of positionNominated
PositionCoordinador
Key Wordsteaching; FME; administrative; EEES
AbstractCoordinador, como a Cap d'Estudis d'Estadística de l'FME, de la comissió encarregada del desenvolupament de la Prova Pilot de Grau d'Estadística, dins del programa de proves pilots del Departament d'Universitats de la Generalitat de Catalunya.
URLClick Here
ExportTagged XML BibTex