FME

Secretari del tribunal de treballs fi de màster del MEIO // Secretarty of the MEIO's MSc Thesis tribunal

Publication TypeCàrrecs acadèmics // Academic administrative positions
Year of Publication2013
AuthorsF.-Javier Heredia
OrganizationFacultat de Matemàtiques i Estadística, Universitat Politècnica de Catalunya
Period01/2013-12/2013
Type of positionNominated
Key Wordsteaching; FME; administrative; MEIO
ExportTagged XML BibTex

Vicedegà de Relacions Internacionals de l'FME // Vicedean for International Relations at the Faculty of Mathematics and Statistics

Publication TypeCàrrecs acadèmics // Academic administrative positions
Year of Publication2012
AuthorsF.-Javier Heredia
OrganizationFacultat de Matemàtiques i Estadística, Universitat Politècnica de Catalunya
Period11/2012-
Type of positionNominated
Key Wordsteaching; FME; administrative; vicedean
ExportTagged XML BibTex

Vicedegà de Relacions Internacionals de l'FME

 El passat més de novembre vaig ser nomenat vicedegà de relacions internacionals de la Facultat de Matemàtiques i Estadística. D'aquesta forma les meves funcions dins l'equip directiu de la FME, on ja ocupava el càrrec de cap d'estudis de la diplomatura i llicenciatura d'estadística (en procés extinció) i del grau interuniversitari d'estadísitca UB-UPC , es veuran incrementades amb la coordinació i promoció dels diferents programes nacionals i internacionals d'intercanvi d'estudiants en els que participa la FME  amb Espanya, Europa i Amèrica.

Vicedegà de la Facultat de Matemàtiques i Estadística

 A partir de l'1 d'Abril he passat a ocupar el càrrec de Vicedegà de la Facultat de Matemàtiques i Estadística com a membre de l'equip directiu del Degà Jordi Quer. Les meves funcions seran les de cap d'estudis del Grau Interuniversitari en Estadística impartit conjuntament per la Facultat de Matemàtiques i Estadística  de la UPC i la Facultat d'Economía i Empresa  de la UB.

Vicedegà Cap d'Estudis d'Estadística de l'FME // Vicedean of the Faculty of Mathematics and Statistics

Publication TypeCàrrecs acadèmics // Academic administrative positions
Year of Publication2012
AuthorsF.-Javier Heredia
OrganizationFacultat de Matemàtiques i Estadística, Universitat Politècnica de Catalunya
Period04/2012-
Type of positionNominated
Key Wordsteaching; FME; administrative; vicedean
ExportTagged XML BibTex

Consell Docent del Grau Interuniversitari d'Estadística UB-UPC

Publication TypeCàrrecs acadèmics // Academic administrative positions
Year of Publication2010
AuthorsF.-Javier Heredia
OrganizationFacultat de Matemàtiques i Estadística, Universitat Politècnica de Catalunya
Period05/2010-
Type of positionNominated
PositionMember
Key Wordsteaching; administrative; FME; EEES; graduate; GE
ExportTagged XML BibTex

Junta de Facultat de l'FME

Publication TypeCàrrecs acadèmics // Academic administrative positions
Year of Publication2011
AuthorsF.-Javier Heredia
OrganizationFacultat de Matemàtiques i Estadística, Universitat Politècnica de Catalunya
Period12/2011-04/2012
Type of positionelected
Positionmember
Key Wordsteaching; administrative; FME; EEES; graduate
ExportTagged XML BibTex

Comissió VERIFICA del Màster d'Estadística i Investigació Operativa UPC/UB

Publication TypeCàrrecs acadèmics // Academic administrative positions
Year of Publication2011
AuthorsF.-Javier Heredia
OrganizationDept. Estadística i Investigació Operativa, FME, UPC
Period11/2011-07/2013
Type of positionnominated
Positionmember
Key Wordsteaching; administrative; DEIO; postgraduate; MEIO
ExportTagged XML BibTex

Comissió Permanent del OrgMEIO

Publication TypeCàrrecs acadèmics // Academic administrative positions
Year of Publication2011
AuthorsF.-Javier Heredia
OrganizationDept. d'Estadística i Inv. Operativa, Facultat de Matemàtiques i Estadística. UPC
Period01/2011-01/2013
Type of positionNominated
PositionMember
Key Wordsteaching; administrative; DEIO; EEES; postgraduate; MEIO
AbstractMembre repressentant de la UPC en la Comissió Permanent del OrgMEIO, comissió paritària UPC-UB de quatre membres del OrgMEIO encarregada del seguiment i gestió del MEIO UPC-UB
ExportTagged XML BibTex

Pla Pilot d'Adaptació de la Diplomatura d'Estadística de l'FME a l'Espai Europeu d'Educació Superior

Publication TypeFunded research projects
Year of Publication2005
AuthorsF.-Javier Heredia
Type of participationCoordinador
Duration09/2005-09/2008
Funding organizationDepartament d’Universitats Recerca i Societat de la Informació (DURSI). Generalitat de Catalunya.
PartnersFacultat de Matemàtiques i Estadística. Universitat Politècnica de Catalunya
Budget10.000€
Project codePPGE
Key Wordsteaching; EES; Pla Pilot Grau Estadística; DE; FME
Abstract
L’objectiu del projecte consisteix en l’adaptació de la Diplomatura d'Estadística de la UPC a l'EEES al llarg dels següents eixos:
  1. Definició dels objectius de la titulació, tenint en compte la connexió entre l’educació secundària i la universitat, la formació necessària per a permetre l’aprenentatge al llarg de la vida dels titulats i les necessitats de l’entorn socio-econòmic-científic que donarà cabuda als titulats.
  2. Adequació dels objectius dels blocs de matèries i assignatures als objectius de la titulació.
  3. Revisió i adaptació de la metodologia docent al nou paradigma basat en l’aprenentatge de l’estudiant.
  4. Adequació de la descripció de les assignatures a la guia docent d’acord amb els requeriments de l’EEES.
  5. Adaptació totes les assignatures al sistema ECTS, mitjançant un estudi estadístic rigorós del volum de treball real de cada assignatura.
URLClick Here
ExportTagged XML BibTex
Syndicate content