Comissió de Postgrau d'Estadística de l'FME

Publication TypeCàrrecs acadèmics // Academic administrative positions
Year of Publication2005
AuthorsF.-Javier Heredia
OrganizationFacultat de Matemàtiques i Estadística, Universitat Politècnica de Catalunya
Period09/2004-09/2005
Type of positionNominated
PositionMember
Key Wordsteaching; administrative; FME; EEES; postgraduate
AbstractComissió nomenada per la Junta de Facultat de la FME, a proposta de la Comissió Permanent, amb l'encàrrec d'el·laborar una proposta de Master Oficial en Estadística i Investigació Operativa.
ExportTagged XML BibTex