Representant de l'FME a la Comissió del Llibre Blanc d'Estadística

Publication TypeCàrrecs acadèmics // Academic administrative positions
Year of Publication2004
AuthorsF.-Javier Heredia
OrganizationFacultat de Matemàtiques i Estadística, Universitat Politècnica de Catalunya
Period2004
Type of positionNomenat
AbstractRepresentant de la UPC, conjuntament amb el professor Manuel Martí, en la comissió nacional que va elaborar el Llibre Blanc de la Titulació d'Estadística.
URLClick Here
ExportTagged XML BibTex