Planificació tèrmica mitjançant una aplicació en VBA per EXCEL

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication2002
AuthorsCristina Corchero; Esther Roura
DirectorF.-Javier Heredia
Tipus de tesiTesi Grau // BSc Thesis
TitulacióDiplomatura d'Estadística
CentreFacultat de Matemàtiques i Estadística, UPC
Data defensa01/05/2002
Nota // mark9.5 (over 10) E
Key Wordsteaching; UPC; FME; DE; BSc Thesis
ExportTagged XML BibTex