Export (1) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Roura  [Clear All Filters]
2002
Cristina Corchero, Esther Roura, Planificació tèrmica mitjançant una aplicació en VBA per EXCEL, , Facultat de Matemàtiques i Estadística, UPC, 01/05/2002. Tagged XML BibTex