UB

Programació Lineal i Entera // Linear and Integer Programming

Publication TypeDocència // Teaching
Year of Publication2011
Quadrimestre // Term2011-12 Q2
AuthorsF.-Javier Heredia
Coordinator?yes
Codi // Code361226
Key Wordsteaching; UPC; UB; FME; GE; programació lineal; programació entera; assignatures; courses
URLClick Here
Titolació // StudiesGrau Interuniversitari d'Estadística, UB-UPC.
Centre // FacultyFaultat d'Economia i Empresa (EEE), UB. Facultat de Matemàtiques i Estadística UPC.
Institució // InstitutionUniversitat de Barcelona -Universitat Politècnica de Catalunya.
Horaris // ScheduleDilluns de 13:00 a 14:00, dimarts i dijous de 13:00 a 14:30Facultat d'Economia i Empresa aula 103 (teoria) i I9 (laboratori).
ECTS6
ExportTagged XML BibTex

Programació Lineal i Entera // Linear and Integer Programming

Publication TypeDocència // Teaching
Year of Publication2010
Quadrimestre // Term2010-11 Q2
AuthorsF.-Javier Heredia
Coordinator?yes
Codi // Code361226
Key Wordsteaching; UPC; UB; FME; GE; programació lineal; programació entera; PLE
URLClick Here
Titolació // StudiesGrau Interuniversitari d'Estadística, UB-UPC
Centre // FacultyFacultat d'Economia i Empresa (EEE), UB. Facultat de Matemàtiques i Estadística UPC
Institució // InstitutionUniversitat de Barcelona - Universitat Politècnica de Catalunya
Horaris // ScheduleDimarts i dijous de 9.00 a 10.30, divendres de 12.00 a 13.00, Escola d'Economia i Empresa aula 103 (teoria) i I9 (laboratori).
ECTS6
ExportTagged XML BibTex
Syndicate content