Export (242) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
F
F.-Javier Heredia, "Comissió VERIFICA del Màster d'Estadística i Investigació Operativa UPC/UB", Dept. Estadística i Investigació Operativa, FME, UPC, 11/2011-07/2013. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Junta de Facultat de l'FME", Facultat de Matemàtiques i Estadística, Universitat Politècnica de Catalunya, 12/2011-04/2012. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Fluxos en Xarxes // Network Flows", 34414 - FX, 2011  . Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Jordi Castro, "Modelització en Programació Matemàtica // Modelization in Mathematical programming", 26339 - MPM, 2011  . Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Jordi Castro, Narcís Nabona, "Optimization", S1-C2-UPC, 2011  . Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Programació Lineal i Entera // Linear and Integer Programming", 361226, 2011  . Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Jordi Castro, "Programació Estocàstica // Stochastic Programming", 26311 - MEIO1, 2011  . Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Jordi Castro, Elena Fernández, Ma Paz Linares, "Programació Matemàtica // Mathematical Programming", 200152 - PM, 2011  . Abstract Tagged XML BibTex
F-Javier Heredia, Merits docents (quinquennis), , 2010  . Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "KIC InnoEnergy CC Iberia", KIC InnoEnergy CC Iberia, Barcelona, Spain, Universitat Politècnica de Catalunya, 07/06/2010. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "La recerca en investigació operativa / optimització a Catalunya", Llibre Blanc de la Recerca Matemàtica a Catalunya (2000-2009), Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, pp. 3, 2010  . Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Cristina Corchero, M.-Pilar Muñoz, Eugenio Mijangos, "Electricity Market Optimization: finding the best bid through stochastic programming.", Conference on Numerical Optimization and Applications in Engineering (NUMOPEN-2010), Centre de Recerca Matemàtica. UAB. Barcelona, Spain., 13-15/10/2010. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Narcís Nabona, "Fluxos en Xarxes // Network Flows", 34414 - FX, 2010  . Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Jordi Castro, "Modelització en Programació Matemàtica // Modelization in Mathematical programming", 26339 - MPM, 2010  . Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Jordi Castro, Narcís Nabona, "Optimization", S1-C2-UPC, 2010  . Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Exploratory Workshop on Mixed Integer Nonlinear Programming", Exploratory Workshop on Mixed Integer Nonlinear Programming: Theory, algorithms and applications, Sevilla, Spain, Mathematical Research Institute of the University of Sevilla (IMUS), 01-03/12/2010. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Narcís Nabona, Cristina Corchero, "Project DPI2008-02153: 2on year progress meeting with Gas Natural Fenosa", DPI2008-02153 progress meeting, Madrid, Spain, 14/12/2010. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Programació Lineal i Entera // Linear and Integer Programming", 361226, 2010  . Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Narcís Nabona, "Ampliació d'Investigació Operativa Determinista // Advanced Deterministic Operations Research", 26297, 2010  . Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Consell Docent del Grau Interuniversitari d'Estadística UB-UPC", Facultat de Matemàtiques i Estadística, Universitat Politècnica de Catalunya, 05/2010-. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "L'EEES: el nou escenari de l'educació superior", Programa de desarrollo universitario 2009, St. Peter's School, Barcelona, 28/01/2009. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Els estudis a la Facultat de Matemàtiques i Estadística", IX Jornades d'Orientació Acadèmica a Badalona, IES La Pineda, Badalona, Barcelona. Spain, Ajuntament de Badalona, 27/02/2009. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Cristina Corchero, "Stochastic programming models for optimal bid strategies in the Iberian Electricity Market", The 20th International Symposium of Mathematical Programming (ISMP), Chicago, 23-28/08/2009. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Investigació Operativa (homogeneïtzació) // Operations research (fundamentals)", 34408 - IO, 2009  . Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Jordi Castro, "Modelització en Programació Matemàtica // Modeling in Mathematical programming", 26339 - MPM, 2009  . Abstract Tagged XML BibTex