Consell Docent del Grau Interuniversitari d'Estadística UB-UPC

Publication TypeCàrrecs acadèmics // Academic administrative positions
Year of Publication2010
AuthorsF.-Javier Heredia
OrganizationFacultat de Matemàtiques i Estadística, Universitat Politècnica de Catalunya
Period05/2010-
Type of positionNominated
PositionMember
Key Wordsteaching; administrative; FME; EEES; graduate; GE
ExportTagged XML BibTex
AttachmentSize
Acta161111.pdf49.69 KB
Acta051011.pdf119.72 KB
Acta130711.pdf56.62 KB