Export (241) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
M
F-Javier Heredia, Merits docents (quinquennis), , 2010  . Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Jordi Castro, "Modelització en Programació Matemàtica // Modelization in Mathematical programming", 26339 - MPM, 2010  . Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Jordi Castro, "Modelització en Programació Matemàtica // Modeling in Mathematical programming", 26339 - MPM, 2009  . Abstract Tagged XML BibTex
Cristina Corchero, Modelización y optimización de la oferta a corto plazo de una compañía generadora en el MIBEL, , Dep. Estadística i Investigació Operativa, 02/2006. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Modelling and Solution of Optimisation Problems, , Uxbridge, U.K., Brunel University, 20/06/2004. Abstract Tagged XML BibTex
Pablo Jerónimo Estevez, Memória professional, El Portal del Consell Insular de Mallorca, , Facultat de Matemàtiques i Estadística, UPC, 01/07/2003. Tagged XML BibTex
Anabel Blasco Moreno, Núria Pérez Álvarez, Mètodes heurístics per a preservar la confidencialitat en taules de dades estadístiques, , Facultat de Matemàtiques i Estadística, UPC, 20/07/2001. Tagged XML BibTex
L
F.-Javier Heredia, "La recerca en investigació operativa / optimització a Catalunya", Llibre Blanc de la Recerca Matemàtica a Catalunya (2000-2009), Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, pp. 3, 2010  . Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "L'EEES: el nou escenari de l'educació superior", Programa de desarrollo universitario 2009, St. Peter's School, Barcelona, 28/01/2009. Tagged XML BibTex
Meritxell Falques Casanovas, L'estadística en la indústria farmaceutica, , Facultat de Matemàtiques i Estadística, UPC, 01/07/2003. Tagged XML BibTex
Heredia, F. J., Nabona, N., "Large scale nonlinear network optimization with linear side constraints", 11th European Congress on Operations Research, Aachen, Germany, 1991. Tagged XML BibTex
K
F.-Javier Heredia, "KIC InnoEnergy CC Iberia", KIC InnoEnergy CC Iberia, Barcelona, Spain, Universitat Politècnica de Catalunya, 07/06/2010. Tagged XML BibTex
J
F.-Javier Heredia, "Jornada de treball Grup connect-EU Energia (FP7 2013)", Jornada de treball Grup connect-EU Energia (FP7 2013), Barcelona, Spain, Catalonia Institue for Energy Research, 17/07/2012. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Jornada d'Interacció Matemàtica-Indústria", Jornada d'Interacció Matemàtica-Indústria, Edifici Eureka, Parc de Recerca UAB, math-in Red Española Matemática-Industria, 30/11/2011. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Junta de Facultat de l'FME", Facultat de Matemàtiques i Estadística, Universitat Politècnica de Catalunya, 12/2011-04/2012. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Junta de Facultat de l'FME", Facultat de Matemàtiques i Estadística, Universitat Politècnica de Catalunya, 11/2007-12/2011. Tagged XML BibTex
I
M.Pilar Muñoz, Cristina Corchero, F.-Javier Heredia, "Improving Electricity Market Price Forecasting with Factor Models for the Optimal Generation Bid", International Statistical Review, vol. 81, issue 2: Wiley, pp. 18 (289-306), August 2013. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Intercanvi d'experiències docents del Grau en Matemàtiques, , Barcelona, Spain, Facultat de Matemàtiques i Estadística, UPC, 24/05/2012. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Introducción a SAS System, , Online, Serveis Tècnics de Recerca de la Universitat de Girona, 2-23/06/2011. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Interactive Teacher Speaking skills & strategies", Intreractive Teacher Speaking skills & strategies, UPC, Barcelona, Spain., Institut de Ciències de l'Educació de la UPC, 17/11/2011-28/11. Tagged XML BibTex
M.-Pilar Muñoz, Cristina Corchero, F.-Javier Heredia, "Improving electricity market price scenarios by means of forecasting factor models", Plenary session on the 57th Session of the International Statistical Institute, Durban, South Africa. Accepted for publication at International Statistical Review., Barcelona., Research Report DR 2009/06, Dept. of Statistics and Operations Research, E-Prints UPC http://hdl.handle.net/2117/3047. Universitat Politècnica de Catalunya., pp. 12, 09/2009. Abstract Tagged XML BibTex
M.-Pilar Muñoz, Cristina Corchero, F.-Javier Heredia, "Improving electricity market price scenarios by means of forecasting factor models", The 57th Session of the International Statistical Institute, Durban, South Africa, International Statistical Institute, 16-22/08/2009. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Investigació Operativa (homogeneïtzació) // Operations research (fundamentals)", 34408 - IO, 2009  . Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Investigació Operativa Determinista // Deterministic Operations Research", 26266 - IOD, 2009  . Abstract Tagged XML BibTex
M.Pilar Muñoz, Cristina Corchero, F.-Javier Heredia, "Improving electricity market price scenarios by means of forecasting factor models", 57^th Session of the International Statistical Institute, 2009  . Abstract Tagged XML BibTex